~TAL’KE Group ~

President / Producer

~hair space TAL’KE~

Manager / Stylist

北條 武史 

 @take_loca


~TAL'KE Group~

~hair space TAL'KE~

 Assistant / Reception 

草川 星花

@talke_seika73

~TAL'KE Group~

~hair space TAL'KE~

Assistant

上山 佑

@talke_yuu103

~TAL'KE Group~

~hair space TAL'KE~

Assistant

北村 優月

~TAL'KE Group~

~hair space TAL'KE~

Reception 

岡崎 由香

@talke_group